Ngày đầu năm mới là thời điểm đặc biệt để ăn mừng và suy ngẫm về những dự định sắp tới. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để tạo ra một số thói quen giúp bạn đạt được nhiều thành công mới. Để đảm bảo rằng ngày Tết của bạn diễn ra an toàn và thú vị, sau đây là một số điều nên và không nên làm trong ngày đầu năm mới.

Hãy dành thời gian để suy ngẫm về năm vừa qua và đặt mục tiêu cho năm sắp tới. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất. Ngoài ra, bắt đầu một năm mới bằng việc đăng ký học chương trình Anh văn thiếu niên hoặc các chứng chỉ KET PET cũng là một lựa chọn khá thú vị, đây sẽ là khởi đầu tuyệt vời để phát triển kỹ năng và kiến thức của bạn.

Cuối cùng, đừng quên tận hưởng niềm vui năm mới! Dành thời gian vui vẻ với bạn bè và gia đình, nghe nhạc, xem phim hoặc chỉ thư giãn - bất cứ điều gì khiến bạn hạnh phúc!

things-to-do-on-tet-holidays-bai-doc-anh-van-thieu-nien-chung-chi-ket-pet
things-to-do-on-tet-holidays-bai-doc-anh-van-thieu-nien-chung-chi-ket-pet-1

No more champagne, and the (1)__ _ _ _ _ are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue.
It's the end of the (2)__ ___ _, and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the (3)___ _ _ _ for us to say...

Happy new year!
Happy new year!
May we all have a vision now and then of a (4)_ __ _ _ _ where every neighbor is a friend.

Happy new year!
Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try; if we don’t, we might as well lay down and I, you, and I.

(5)____________I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh, yes, man is a fool and he thinks he’ll be okay dragging on, feet of clay, never knowing he’s astray, keeps on going anyway...

Answer:

No more champagne, and the (1) fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue.
It's the end of the (2) party, and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the (3) time for us to say...

Happy new year!
Happy new year!
May we all have a vision now and then of a (4) world where every neighbor is a friend.

Happy new year!
Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try; if we don’t, we might as well lay down and I, you, and I.

(5) Sometimes I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh, yes, man is a fool and he thinks he’ll be okay dragging on, feet of clay, never knowing he’s astray, keeps on going anyway...

things-to-do-on-tet-holidays-bai-doc-anh-van-thieu-nien-chung-chi-ket-pet-2

1. What are you most thankful for about this past year?
2. What was the greatest lesson that you've learned this past year?
3. What was the biggest challenge you overcame in 2022?
4. List down the 3 best words that would describe this past year.
5. What new skills, talents, or passions have you acquired in 2022?
6. What goal(s) from last year are you proud to say that you've achieved?
7. What was your most cherished memory from 2022?
8. What was the best day for you in the last year? Describe it.
9. Sing or write the lyrics to your favorite song from 2022.
10. What advice would you give yourself as you begin the New Year?

things-to-do-on-tet-holidays-bai-doc-anh-van-thieu-nien-chung-chi-ket-pet-4

1. Avoid entering Vietnamese’ house on the 1st day of Lunar New Year without invitation
2. Avoid wearing black or white, go for red
3. Avoid negative topics
4. Avoid demanding money during Tet
5. Don’t take water and fire away from Vietnamese houses

things-to-do-on-tet-holidays-bai-doc-anh-van-thieu-nien-chung-chi-ket-pet-3

1. Don’t Do the Laundry                                                    🔲

2. Be careful, not to break anything                                  🔲

3. Make Noise                                                                    🔲

4. Letting the Old Year Out                                                🔲

5. Avoid taboo foods.                                                        🔲

6 Don’t spend money during tet                                       🔲

7. First Footing                                                                   🔲

8. Don’t swear or fight.                                                      🔲

9. Keep Debts                                                                    🔲

10. Avoid Crying                                                                🔲      

11. Don't Wear New Clothes                                             🔲

12. Don't stock Up Food & beverage                                🔲

13. Be Polite                                                                       🔲

14. Sweep the house during the first three days of Tet     🔲

things-to-do-on-tet-holidays-bai-doc-anh-van-thieu-nien-chung-chi-ket-pet

1. What/ you/ want to/ feel / emotions/ do/ more/ in/ the new year? List them.
2. Is/ there/ any/ emotional baggage/ you/ should/ resolve?
3. frustration/ handle/ a/ list/ 5/ of/ that/ would/ help/ you/ manage and/ things/ anger/ and/ Make
4. What/ regrets/ have/ you/ had/ in/ the/ past/ year?
5. What/ hardest/ you/ laugh/ the/ made /this /year?

Answer: 


1. What emotions do you want to feel more of in the new year? List them.
2. Is there any emotional baggage you should resolve?
3. Make a list of 5 things that would help you manage and
handle anger and frustration.
4. What regrets have you had in the past year?
5. What made you laugh the hardest this year?

things-to-do-on-tet-holidays-bai-doc-anh-van-thieu-nien-chung-chi-ket-pet


1. Vietnamese Square Sticky rice cake. (Banh Chung)
2. Vietnamese Braised Pork with Eggs (Thit kho trung)
3. Pickled Scallion & Dried shrimp (Cu Kieu & Tom kho)
4. Pork bologna (Cha lua)
5. Boiled chicken (Ga luoc)
6. Five-fruit tray (Mam Ngu Qua)
7. Melon seeds (Hat dua)
8. Candied Fruits (Mut)