Tìm Hiểu Về Hậu Tố (Suffixes) Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng Chúng


Hậu tố (Suffixes) và tiền tố (Prefix) là những điểm ngữ pháp khá quan trọng trong tiếng anh, chúng không chỉ thay đổi ý nghĩa của từ gốc mà còn có thể thay đổi loại từ so với dạng ban đầu của từ gốc. Trong bài viết này, các bạn học viên thuộc các chương trình Anh văn Cambridge Starters Movers Flyers, Tiếng anh thiếu niên, chứng chỉ KET PET, hãy cùng Thầy Cô tìm hiểu điểm ngữ pháp này nhé.

Hậu tố trong tiếng Anh là gì?

Cách đánh vần Hậu tố trong tiếng Anh | VĂN PHẠM KHÓA HỌC ANH VĂN THIẾU NIÊN CHỨNG CHỈ KET PET

Nguồn hình ảnh và tài liệu: Internet