ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TOEIC MỚI - BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Theo thông báo chính thức của IIG (đơn vị tổ chức thi Toeic ở Việt Nam, cấu trúc đề thi mới của Toeic sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/6/2019 . Về tổng thể, đề thi mới vẫn có độ khó tương đương với đề thi cũ nên khả năng đánh giá trình độ thí sinh và giá trị của chứng chỉ vẫn như cũ. Tuy nhiên, số lượng câu hỏi của mỗi phần và dạng câu hỏi sẽ có nhiều thay đổi. Ngoại Ngữ Dương Minh sẽ giúp bạn hiểu rõ những thay đổi trong cấu trúc đề thi Toeic mới để có sự chuẩn bị thật tốt nhé!                                                                                                                           

PHẦN THI NGHE TOEIC

* Giảm số lượng câu hỏi phần mô tả hình ảnh (Photographs) và phần hỏi đáp (Question-response)

* Tăng số lượng câu hỏi phần hội thoại (Conversations)

* Một vài đoạn hội thoại sẽ có nhiều hơn 2 người nói

* Hội thoại sẽ có những cụm từ nói lướt (như gonna thay vì going to) và những câu rút gọn (như Yes, in a minute / Down the hall / Could you?)

* Có những dạng câu hỏi đánh giá khả năng liên kết giữa thông tin nghe được với biểu đồ, tranh ảnh.

* Có những dạng câu hỏi đánh giá khả năng hiểu ngụ ý của người nói trong một ngữ cảnh nhất định.

 

Bài thi cũ

Bài thi mới

Phần 1  Photographs (mô tả hình ảnh)

10 câu hỏi

6 câu hỏi

Phần 2

Question-response (hỏi đáp)

30 câu hỏi

25 câu hỏi

Phần 3

Conversations (hội thoại)

30 câu hỏi (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn 3 câu hỏi)

39 câu hỏi (13 đoạn hội thoại, mỗi đoạn 3 câu hỏi)

Phần 4

Talks (bài nói chuyện)

30 câu hỏi (10 bài nói, mỗi bài 3 câu hỏi)

30 câu hỏi (10 bài nói, mỗi bài 3 câu hỏi)

 Toàn bộ bài thi nghe

100 câu hỏi

100 câu hỏi

PHẦN THI ĐỌC TRONG BÀI THI TOEIC

* Giảm số lượng câu hỏi trong phần incomplete sentences (điền vào câu chưa hoàn chỉnh)

* Có 2 dạng câu hỏi mới đánh giá khả năng đọc hiểu cấu trúc tổng thể của các đoạn văn

* Các câu hỏi của phần text completion (hoàn thành đoạn văn)  yêu cầu thí sinh chọn câu phù hợp với ngữ cảnh nhất đề điền vào đoạn văn.

* Các câu hỏi theo nhóm yêu cầu thí sinh nhận biết vị trí phù hợp của một câu trong đoạn văn.

* Có các bài đọc ở dạng tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn qua mạng

* Các câu hỏi đánh giá khả năng hiểu 3 văn bản có liên quan với nhau

* Tăng số lượng câu hỏi trong phần single passage (đoạn đơn) và multiple passages (đoạn đa)

* Các câu hỏi mới yêu cầu hiểu được ngụ ý của ngưởi viết trong ngữ cảnh đoạn văn.

 

Bài thi cũ

Bài thi mới

Phần 5

Incomplete sentences

(Điền vào câu)

40 câu hỏi

30 câu hỏi

Phần 6

Text completion (Điền vào đoạn văn)

12 câu hỏi

16 câu hỏi

Phần 7

Reading comprehension

(đọc hiểu đoạn văn)

Đoạn đơn:  28 câu hỏi

(9 đoạn đơn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi)

Đoạn đơn:  29 câu hỏi (10 đoạn đơn, mỗi đoạn có 2-4 câu hỏi)

Đoạn kép:  20 câu hỏi

(4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)

Đoạn đa:  25 câu hỏi

(5 đoạn đa, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)

 Toàn bộ bài thi đọc

100 câu hỏi

100 câu hỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu bạn vẫn chưa biết học TOEIC ở đâu để đạt kết quả cao, hãy đăng ký khóa luyện thi Chứng Chỉ TOEIC tại trường Ngoại Ngữ Dương Minh ngay hôm nay để được trang bị các kiến thức cần thiết và được hướng dẫn phương pháp làm bài hiệu quả. Bạn sẽ không còn lo lắng khi đối mặt với đề thi TOEIC mới, và có thể tự tin đạt số điểm mình mong muốn.