THÔNG BÁO

Ngoại Ngữ Dương Minh xin được gửi đến quý phụ huynh và học viên thông báo mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạoThành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 07 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Để hoàn tất hồ sơ theo quy định, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạoThành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ kế từ ngày 10 tháng 09 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoại Ngữ Dương Minh sẽ cập nhật và thông tin đến quý phụ huynh khi có thông tin mới nhất về các kỳ thi ngoại ngữ trong thời gian tới.

Trân trọng.