Khởi động tuần mới thật năng động cùng các bài tập đa dạng về cấp độ Starters Movers Flyers. Các bạn nhỏ của Dương Minh còn chần chừ gì mà không thử sức ngay!

Family and Friends 1: https://bit.ly/3kuqNDU

Family and Friends 2: https://bit.ly/2WwXisW

Family and Friends 3: https://bit.ly/3sWTSLV

Family and Friends 4: https://bit.ly/3sYnUze

Family and Friends 5: https://bit.ly/3jqv3F0