Kỹ năng phân tích thông tin, khả năng sử dụng từ tiếng Anh sẽ cùng lúc tăng lên khi chúng ta chăm chỉ rèn luyện cùng các bài tập đọc hiểu phù hợp với lứa tuổi, hỗ trợ chúng ta đạt kết quả tốt trong các kì thi Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge. Click và trải nghiệm ngay bạn nhé!

Starters: https://bit.ly/3jjEaHB

Movers: https://bit.ly/3jgMFTM

Flyers: https://bit.ly/3mERqZs