Ôn tập thật vui với các trò chơi thử thách kiến thức Anh ngữ gần gũi và thú vị. Các bạn nhỏ của Dương Minh hãy click và so tài ngay hôm nay!

Family and Friends 1: https://bit.ly/3yTr3Bn

Family and Friends 2: https://bit.ly/3DRTFis

Family and Friends 3: https://bit.ly/3tiAUQd

Family and Friends 4: https://bit.ly/3n9dRGC

Family and Friends 5: https://bit.ly/3BLIeGZ