Ôn tập năng động và vui hơn với các trò chơi kiểm tra kiến thức thú vị. Đây là bài tập tuần này. Thử sức ngay các bạn nhé!

Family and Friends 1: https://bit.ly/3DbtF11

Family and Friends 2: https://bit.ly/3mr1pS5

Family and Friends 3: https://bit.ly/3jbKAIJ

Family and Friends 4: https://bit.ly/3B804DK

Family and Friends 5: https://bit.ly/388lwfw