Ngày Valentine là một ngày đặc biệt đối với nhiều người trên thế giới. Đó là một ngày mà chúng ta bày tỏ tình yêu và sự đánh giá cao đối với những người quan trọng đối với chúng ta. Từ nguồn gốc của nó trong Đế chế La Mã đến truyền thống thời hiện đại, có rất nhiều câu chuyện hấp dẫn đằng sau ngày lễ này. 

Nhưng một số sự thật thú vị về Ngày Valentine mà bạn có thể không biết là gì? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số sự thật thú vị nhất về Ngày Valentine mà bạn có thể sử dụng qua bài đọc lớp anh văn giao tiếp này.

su-that-thu-vi-ve-ngay-valentine-bai-doc-lop-anh-van-giao-tiep
su-that-thu-vi-ve-ngay-valentine-bai-doc-lop-anh-van-giao-tiep
su-that-thu-vi-ve-ngay-valentine-bai-doc-lop-anh-van-giao-tiep-2
su-that-thu-vi-ve-ngay-valentine-bai-doc-lop-anh-van-giao-tiep
su-that-thu-vi-ve-ngay-valentine-bai-doc-lop-anh-van-giao-tiep-5

"Romeo and Juliet” was a play written by William Shakespeare. It has become a famous story that one thinks of when we talk about romantic love. It is a love story with a sad ending. The story took place in Verona, Italy. Romeo was from the Montague family, and Juliet was from the Capulet family. The two families were at war. When Romeo and Juliet met and fell in love at a masked ball, they knew that their families would never accept their love. Romeo and Juliet got married in secret. Juliet's father insisted that she marry a young man named Paris. Many things happened, but in the end, both Romeo and Juliet died. The deaths of the two young people were so sad that the two families decided to stop fighting. The most famous scene in the play was when Juliet was standing on the balcony of her house talking about Romeo. Romeo heard her speaking and climbed the wall to the balcony to be with her.

Do the (True/False) test.

1. "Romeo and Juliet” is a famous play.

2. The story took place in Paris, France.

3. Juliet was from the Montague family.

4. The two families were at war.

5. Romeo and Juliet met on a balcony.

6.  Juliet married Paris.

7. Romeo and Juliet lived happily ever after.

Answer: 

1. "Romeo and Juliet” is a famous play.        TRUE 

2. The story took place in Paris, France.        FALSE 

3. Juliet was from the Montague family.       FALSE

4. The two families were at war.                    TRUE

5. Romeo and Juliet met on a balcony.         FALSE

6.  Juliet married Paris.                                   FALSE

7. Romeo and Juliet lived happily ever after. FALSE