Dạy học là một trong những nghề quan trọng nhất trên thế giới. Đó là nghề định hình tâm hồn trẻ và giúp trẻ hiểu biết về thế giới xung quanh. Vì lý do này, không có gì ngạc nhiên khi nhiều phụ huynh và nhà giáo dục rất tự hào khi gọi mình là giáo viên. Nhưng làm giáo viên có nghĩa là gì? Bạn nghĩ "giáo viên" là viết tắt của từ gì?

Trở thành một giáo viên giảng dạy Anh văn thiếu nhi có nghĩa là bạn phải thấu hiểu trẻ em, có khả năng hướng dẫn và hỗ trợ, có thể thúc đẩy sự tò mò và ham học hỏi của chúng, giúp chúng phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và sự tự tin, giúp trẻ học tập một cách hiệu quả và dễ dàng đạt được chứng chỉ Starter, chứng chỉ Movers hoặc chứng chỉ Flyers. Một giáo viên tiếng Anh sẽ là người truyền cảm hứng cho những tâm hồn trẻ thơ bằng kiến thức, sự sáng tạo và sự tự tin - những điều sẽ ở bên chúng suốt đời!

So..

What Do You Think "Teacher" Stands For?

 

bai-doc-chu-de-giao-vien-anh-van-thieu-nhi-chung-chi-starter

bai-doc-chu-de-giao-vien-anh-van-thieu-nhi-chung-chi-starter

1. What is your teacher's favorite animal?

2. What is your teacher's favorite food?

3. How long has your teacher been teaching?

4. What subject does your teacher like to teach the most?

5. Would your teacher rather live in the countryside or in the city?

6. Does your teacher have children? - If so, a son or a daughter?

7. Where is your teacher's favorite place to shop?

8. What is one more thing you would like to know about your teacher?


1. My teachers name is ........…
2. My teacher lives in........…
3. My teacher's favorite color is.....…
4. My teacher has been teaching for.......years.
5. My teacher helps me in...........…
6. My teacher is good at............…
7. My favorite thing my teacher has taught me in...........…
8. My teacher always says ...........…
9. My teacher makes me feel .........…

bai-doc-chu-de-giao-vien-anh-van-thieu-nhi-chung-chi-starter