Ôn tập kỹ năng nghe cùng các bài tập sâu sát với bài thi thực tế của chứng chỉ Anh văn Cambridge. Bài tập tuần này có nhiều nhiệm vụ hơn cho mỗi cấp độ, các bạn nhỏ chú ý để hoàn thành đầy đủ nhé! Click ngay:

Starters: https://bit.ly/3gQfZz3

Movers: https://bit.ly/3gNYnUo

Flyers: https://bit.ly/3Buwp7W