Dec152018

Thay đổi cách đánh giá học tập


Hiện nay, toàn bộ hệ thống các lớp Early Stars của Ngoại Ngữ Dương Minh đang thực hiện biểu mẫu mới cho việc đánh giá học sinh.

Trước đây, việc đánh giá này chỉ dựa trên bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Các tiêu chí đánh giá này tuy có mặt tích cực nhưng vẫn chưa thực sự thể hiện hết việc phát hiện các ưu và nhược điểm trong việc học tiếng anh của các em học sinh. Tromg bảng đánh giá lần này, ngoài bốn tiêu chí đã nêu, Giáo viên phụ trách lớp học và trực tiếp giảng dạy các em sẽ đánh giá theo các tiêu chí như: Nhận biết hình ảnh và vật dụng; Ca hát; Tô màu; Bài tập tại nhà; Ghi chép và nối từ; Từ vựng; Giao tiếp tiếng anh theo nhóm bạn; Cách đặt câu; Kỹ năng phát biểu trước lớp.

Ngoại Ngữ Dương Minh cùng nhiều Giáo viên đã phải nỗ lực nhiều hơn để gửi đến phụ huynh bản đánh giá chi tiết kết quả học tập của các em học sinh, điều này sẽ giúp các em tiến bộ nhanh hơn khi qua độ tuổi lên 5 và học tiếp các cấp lớp tiếng anh cao hơn.


 Trở về

Bài viết liên quan