Dec152018

Sức mạnh từ những con số


Ngoại Ngữ Dương Minh sau hơn 23 năm vững mạnh và không ngừng phát triển với vị thế của một trong những trường tiếng Anh uy tín và hệ thống lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi năm học đi qua, Dương Minh lại gặt hái thêm những dấu son thành tích trong sự nghiệp vinh quang của mình. Trong bài viết ngắn gọn này, chúng tôi chỉ đưa ra những con số trong một khoảng thời gian ngắn của Dương Minh trong suốt một chặng đường dài thành công. Toàn thể Ban Giám hiệu, Giáo viên, Phụ huynh của Ngoại Ngữ Dương Minh thật sự chia vui với 1.085 học sinh của năm 2010, 1.120 học sinh của năm 2011 và 1.252 học sinh của năm 2012 theo học tiếng anh tại trường và đã nhận được các chứng chỉ Starters, Movers, Flyers, KET và PET của Đại Học Cambridge. Với nền tảng tiếng Anh vững chắc như trên, hơn 3.000 học sinh sinh này cùng hàng ngàn học sinh khác của Dương Minh sẽ trở thành những nhân tố tích cực trong việc góp công sức, trí tuệ cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn.


 Trở về

Bài viết liên quan