Dec152018

Khai giảng lớp Early tại cơ sở Trần Hưng Đạo - quận 1


Ngày 23 tháng 3 năm 2013, Ngoại Ngữ Dưong Minh đã khai giảng lớp Early Stars mới cho các em học sinh tại Cơ sở 439 Trần Hưng Đạo, Quận I, TP.HCM.

Tính đến thời gian này, đã có gần 500 em học sinh, độ tuổi từ 3 đến 5 theo học chưong trình Early Stars và Super English. Chương trình đã đáp ứng đựoc sự mong muốn của phụ huynh trong việc phát triển tư duy và khả năng ngoại ngữ cho bé.

Ngoại Ngữ Dương Minh và tất cả các thầy cô của khối Anh Văn Early thật sự rất vui vì đã xây dựng thành công một chưong trình đáp ứng đúng yêu cầu học tiếng anh của các bé. Với bước đầu vững chắc trong việc học tiếng anh theo chưong trình Early Stars, phụ huynh và thầy cô của Ngoại Ngữ Dưong Minh luôn tin tưởng các em sẽ vững bước tiến xa trong kỹ năng sử dụng tiếng Anh.


 Trở về

Bài viết liên quan