Nov242018

HÈ 2015 SÔI ĐỘNG


1/  KHOẢNH KHẮC VUI HỌC 

Thời Gian : từ 24/05/2015 cho đến khi tổ chức tại hết các lớp Early , Pre-Sup ; 15/06 : tổ chức tại tất cả các lớp khai giảng từ ngày 02/05/2015

Nội dung :  tặng snack , sinh hoạt vui nhộn , ghi lại những khoảnh khắc của bé tại lớp và gửi e-mail cho hình ảnh kèm thư ngỏ thăm hỏi phụ huynh .

2/ TUẦN LỄ HÈ SÔI ĐỘNG : ( mừng Quốc Tế Thiếu Nhi )

Thời Gian : từ ngày 15/05/2015 đến hết ngày 01/06/2015

Nội dung : Vòng quay may mắn , quà tặng trước cửa các Cơ Sở cho học viên đăng ký mới tham gia cũng như ưu tiên cho các lớp STA , SUP mới khai giảng .

Thời gian chi tiết :

 

15/05

C

16/05

S

16/05

C

17/05

S

22/05

C

23/05

S

23/05

C

24/05

S

29/05

C

30/05

S

30/05

C

31/05

S

01/06

C

132 PĐL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

1B CH

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

387 HVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

311 HVT

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

18-20 NG OANH

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

02 QT

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

115-117 QT

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

349 THĐ

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1069 THĐ

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287-289 HD

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

517-519 ĐBP

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 TQK

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 


 Trở về

Bài viết liên quan