May262017

Các Hình Thức Thi TOEIC


Thi TOEIC Bridge định kỳ

TOEIC Vietnam tổ chức thi TOEIC Bridge định kỳ cho các cá nhân vào sáng thứ tư và sáng thứ bảy hàng tuần trong giờ hành chính tại các văn phòng của TOEIC Việt nam ở Hà nội, Đà nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Đăng ký dự thi?

Thí sinh cần phải trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký dự thi tại các văn phòng của TOEIC Việt nam muộn nhất là 01 ngày trước khi thi. Khi đi đăng ký thi, thí sinh cần phải mang theo 3 ảnh thẻ 3-4 chụp không quá 6 tháng và chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu, bằng cấp cao nhất, thẻ học sinh…).Thủ tục đăng ký dự thi không được chấp nhận qua điện thoại, fax hoặc e-mail.

  • Kết quả thi TOEIC Bridge ?

Mỗi thí sinh sẽ nhận được tờ phiếu điểm trong phong bì có niêm phong. Khi tới văn phòng TOEIC Việt nam nhận kết quả thi, thí sinh cần phải xuất trình:

- Form đăng ký dự thi (bản gốc).

- Chứng minh thư (hộ chiếu, bằng cấp cao nhất, thẻ học sinh…)

Trong trường hợp thí sinh uỷ quyền cho người khác đến nhận kết quả thi, thí sinh đó cần phải thông báo cho nhân viên của văn phòng TOEIC Việt nam ngay sau khi rời khỏi phòng thi.

Kết quả bài thi của thí sinh sẽ được thông báo sau ba ngày làm việc kể từ ngày thi. Trong trường hợp yêu cầu cung cấp thêm phiếu điểm, thí sinh cần phải điền những thông tin cần thiết vào bản mẫu có tại văn phòng TOEIC Việt nam. Lệ thí cho mỗi phiếu điểm in thêm là 20 000 đồng.

Thí sinh có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận (Certificate of Achievement). Thí sinh sẽ nhận bằng sau 10 ngày kể từ ngày yêu cầu và lệ phí cho mỗi bằng chứng nhận là 10 USD.

Thi TOEIC Bridge mở rộng

TOEIC Vietnam tổ chức kỳ thi TOEIC Bridge mở rộng dành cho các công ty, cơ quan, tổ chức trên lãnh thổ Việt nam với số lượng không hạn chế. Các buổi thi này được tổ chức theo yêu cầu của khách hàng vào bất cứ thời gian nào và ngày nào trong tuần. Trong trường hợp buổi thi diễn ra vào các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ hay ngoài giờ hành chính, khách hàng không phải chịu thêm chi phí.

Đăng ký dự thi?

Đơn vị đăng ký dự thi cần gửi cho văn phòng TOEIC Việt nam bản đăng ký theo mẫu có đầy đủ thông tin về những người sẽ tham gia dự thi muộn nhất là 01 tuần trước ngày thi.

Văn phòng TOEIC Việt nam sẽ gửi sách hướng dẫn thi TOEIC Bridge (TOEIC Bridge Examinee Handbook) cho đơn vị đăng ký thi muộn nhất là 03 ngày trước ngày thi. Tất cả các thí sinh của đơn vị đăng ký thi phải đọc kỹ cuốn sách hướng dẫn này trước khi thi.

Kết quả thi TOEIC Bridge?

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày thi, TOEIC Việt nam sẽ cung cấp cho khách hàng bản báo cáo kết quả thi gồm danh sách điểm số của tất cả các thí sinh, biểu đồ so sánh…và phiếu điểm riêng của từng cá nhân.

Kết quả thi này sẽ được gửi tới bộ phận chức năng của công ty, tổ chức, cơ sở đào tạo (thường là bộ phận quản lý nhân sự, giáo vụ). TOEIC Việt nam không cung cấp riêng phiếu điểm cá nhân cho thí sinh trong đơn vị nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện có thẩm quyền của công ty, tổ chức, cơ sở đào tạo đã ký hợp đồng.


 Trở về

Bài viết liên quan