CẤU TRÚC ĐỀ THI CAMBRIDGE PET MỚI

(ÁP DỤNG TỪ NĂM 2020)

 

I. BÀI THI ĐỌC (READING)

- Thời lượng: 45 phút

- Gồm 6 phần, 32 câu hỏi. Một số phần có thay đổi vị trí và một số phần ngắn hơn so với đề thi cũ. (Đề cũ gồm 5 phần, 35 câu hỏi)

 

Phần

Dạng thức

Số câu hỏi

1

Đọc hiểu 5 tin nhắn ngắn thuộc các dạng khác nhau và chọn đáp án đúng (A, B,C) cho mỗi tin nhắn. Phần này không thay đổi so với đề thi cũ.

5

2

Nối 5 đoạn miêu tả về người với 8 văn bản ngắn. Phần này không thay đổi so với đề thi cũ.

5

3

Đọc văn bản và chọn đáp án đúng (A, B, C, D) cho mỗi câu hỏi. Phần này tương tự phần 4 của đề thi cũ.

5

4

Đọc 1 văn bản và chọn câu thích hợp để điền vào các chỗ trống trong văn bản.

5

5

Đọc văn bản và chọn đáp án đúng (A, B, C, D) để điền vào các chỗ trống. Phần này ngắn hơn phần 5 trong đề thi cũ.

6

6

Đọc văn bản và tự nghĩ ra từ thích hợp để điền vào chỗ trống

6


II. BÀI THI VIẾT (WRITING)

- Thời lượng: 45 phút

- Gồm 2 phần (thay vì 3 phần như trong đề thi cũ)

Phần

Dạng thức

1

Viết 1 email có độ dài 100 từ (thay vì 35-45 từ như trong đề thi cũ)

2

Viết 1 bài báo (thay vì lá thư như trong đề thi cũ) hoặc 1 câu chuyện dài 100 từ theo chủ đề cho sẵn


III. BÀI THI NGHE (LISTENING)

- Thời lượng: 30 phút

- Gồm 4 phần, 25 câu như trong đề thi cũ nhưng có một vài phần thay đổi vị trí.

Phần

Dạng thức

Số câu

1

Nghe 7 đoạn ghi âm ngắn để lấy thông tin cụ thể và chọn bức tranh đúng (trong số các lựa chọn A, B, C). Phần này không thay đổi so với đề thi cũ.

7

2

Nghe 6 đoạn ghi âm ngắn và chọn đáp án đúng (A, B,C) cho mỗi câu hỏi

6

3

Nghe 1 đoạn ghi âm dài hơn và viết thông tin còn thiếu vào chỗ trống. Phần này không thay đổi so với đề thi cũ.

6

4

Nghe 1 đoạn ghi âm dài và chọn đáp án đúng (A, B,C) cho mỗi câu hỏi. Phần này tương tự phần 2 trong đề thi cũ.

6


IV. BÀI THI NÓI (SPEAKING)

- Thời lượng: 12 phút

- Gồm 4 phần như trong đề thi cũ

Phần

Dạng thức

1

Thí sinh trả lời các câu hỏi về bản thân. Phần này không thay đổi so với đề thi cũ.

2

 Thí sinh miêu tả hình ảnh về một chủ đề, sau đó giám khảo sẽ đặt thêm một số câu hỏi mở rộng liên quan đến chủ đề đó.

3

Hai thí sinh thảo luận với nhau dựa theo tình huống và hình ảnh cho sẵn về một chủ đề. Phần này tương tự như phần 2 trong đề thi cũ.

4

Thí sinh trả lời các câu hỏi về sở thích, thói quen, quan điểm về chủ đề liên quan đến phần 3


Những thay đổi về mức điểm:

- A (thay cho Pass with Distinction)

- B (thay cho Pass with Merit)

- C (thay cho Pass)

Trên đây là những thông tin cơ bản về đề thi Cambridge PET mới được áp dụng từ tháng 1 năm 2020. Để được ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả tốt trong kỳ thi này, các em có thể tham khảo khóa học PET tại Ngoại Ngữ Dương Minh. Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng cần thiết trong bài thi, và hướng dẫn chi tiết về cách làm bài nhằm giúp các em dễ dàng đạt được chứng chỉ PET với số điểm như ý.   

Thông tin khóa học Anh văn Cambridge:

http://www.duongminh.edu.vn/Cac-khoa-hoc/Anh-Van-Cambridge/0/vi

 

 

 


 Trở về

Bài viết liên quan