participle (-ing and -ed) to adjectives

 

Động từ thêm “-ed” được chuyển thành tính từ khi dùng trong sự miêu tả cảm nghĩ.

 

I'm interested in photography.

Tôi quan tâm đến nhiếp ảnh.

 

Everyone is excited.

Mọi người đều vui mừng.

 

We all feel relaxed.

Chúng tôi đều cảm thấy thoải mái.

 

Are you interested in art?

Bạn có quan tâm đến nghệ thuật không?

 

They were shocked when they heard the news.

Họ đã bị sốc khi nghe tin tức.

 

We were all very worried when he didn't come home.

Chúng tôi đều rất lo lắng khi anh ta không về nhà.

 

Are you frightened of spiders?

Bạn có sợ con nhện không?

 

I don't get embarrassed very easily.

Tôi không dễ bị lung túng đâu.

 

I get annoyed when people smoke in restaurant.

Tôi cảm thấy khó chịu khi người ta hút thuốc trong nhà hàng.

 

I don't normally get scared when I watch horror films.

Tôi thường không cảm thấy sợ khi xem phim kinh dị.

 

 

Động từ thêm “-ing” được chuyển thành tính từ khi con người hay vật tạo cho ta cảm nghĩ về chúng.

 

I think reading newspapers is depressing.

Tôi nghĩ đọc báo là rất chán.

 

I find walking in the countryside is very relaxing.

Tôi thấy đi bộ ở nông thôn rất thư giãn.

 

I think learning a language is very exciting.

Tôi nghĩ rằng việc học một ngôn ngữ là rất thú vị.

 

I usually find football rather boring.

Tôi thường cảm thấy bóng đá khá nhàm chán.

 

I think photography is interesting.

Tôi nghĩ rằng nhiếp ảnh rất thú vị.

 

With me it was a challenging tennis match.

Theo tôi thì đó là một trận đấu quần vợt đầy thử thách.

 

We're having a relaxing holiday.

Chúng tôi đang có một kỳ nghỉ thư giãn.

 

 

 


 Trở về

Bài viết liên quan