TO INFINITIVE (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ CÓ “TO”) OF PURPOSE (MỤC ĐÍCH)

 

Khi nói về một mục đích của một con người

 

I’m going out to do some shopping.

Tôi sẽ đi ra ngoài để mua sắm.

 

She’s saving up to buy a new car.

Cô ấy đang để dành tiền để mua xe hơi mới.

 

I went to the park to play tennis.

Tôi đã đến công viên để chơi quần vợt.

 

I went to the cinema to see a film.

Tôi đã đến rạp chiếu phim để xem phim.

 

I went to chemist’s to buy some medicine.

Tôi đã đi đến tiệm thuốc tây để mua một ít thuốc.

 

I went to a restaurant to have some lunch.

Tôi đã đi đến nhà hàng để ăn trưa.

 

Để nói một cách trịnh trọng hơn, có thể dùng “order to” hoặc “so as to”

 

I went to Paris in order to learn French.

I went to Paris so as to learn French.

Tôi đã đến thành phố Paris để hoc tiếng Pháp.

 

He drank lots of black coffee in order to keep awake.

He drank lots of black coffee so as to keep awake.

Anh ta đã uống nhiều cà phế đen để có thể thức.

 

We left early so as to have plenty of time.

We left early in order to have plenty of time.

Chúng tôi đã khởi hành rất sớm để có dư nhiều thời gian.

 

We’ll use the computer in order to save time.

We’ll use the computer so as to save time.

Chúng tôi sử dụng máy vi tính để tiết kiệm thời gian.

 

I want to pass the exam in order to get a better job.

I want to pass the exam so as to get a better job.

Tôi muốn thi đậu để có được công việc làm tốt hơn.

 

Trong các câu phủ định, chúng ta nên dùng “in order not to” hoặc “so as not to”

 

We left early so as not to be late.

We left early in order not to be late.

Chúng tôi đã khởi hành rất sớm để không phải bị trễ.

 

I often write things down in order not to forget them.

I often write things down so as not to forget them.

Tôi thường viết xuống giấy để không bị quên.

 

She took an umbrella in order not to get wet.

She took an umbrella so as not to get wet.

Cô ấy đã lấy theo cái dù để không bị ướt.

 

We turned down the music in order not to disturb the neighbors.

We turned down the music so as not to disturb the neighbors.

Chúng tôi đã vặn nhỏ nhạc để không làm phiền đến hàng xóm.

 

 

 

 

 


 Trở về

Bài viết liên quan