Halloween, the most anticipated holiday of October, although originated from Western culture, is starting to migrate and get adapted by more and more Eastern countries. On the day, candies are being stocked up, decoration is being hung and the excitement is going up. Halloween’s spirit has already been in the air since October begins and has no sign of cooling down.

Halloween, ngày nghỉ được mong chờ nhất trong tháng 10, tuy bắt nguồn từ văn hóa phương Tây, đang bắt đầu di cư và được thích ứng bởi ngày càng nhiều quốc gia phương Đông. Vào ngày này, người ta tích trữ kẹo, treo đồ trang trí và sự hào hứng tăng cao. Tinh thần Halloween hiện diện từ đầu tháng 10 và không có dấu hiệu hạ nhiệt.

With the symbolized pumpkin engraved with deformed head on a typical black-and-orange theme, Halloween is becoming increasingly popular in Vietnam, especially in the major cities. Halloween parties are mostly held at backpacker areas, usually in coffee shops, bars and restaurants.

Với biểu tượng quả bí ngô được khắc với cái đầu biến dạng theo chủ đề màu đen-cam, Halloween đang dần trở nên nổi tiếng ở Việt Nam, đặc biệt là trong các thành phố chính. Các bữa tiệc Halloween hầu hết được tổ chức ở các khu khách du lịch ba lô, thường là trong các quán cà phê, quán rượu và nhà hàng.

The most crowded area in Ho Chi Minh City is the center Bui Vien Street, the place to go if you want to experiment the true spirit of the holiday. Lights will be up all night and there will be many “ghosts” as well as “devils” wandering along the street. They will “gladly” give you a minor heart attack by suddenly jumping out and scaring you, and they will laugh with you when you realize it was all for good fun.

Khu vực đông đúc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đường Bùi Viện, nơi bạn có thể đến nếu muốn trải nghiệm tinh thần thật sự của kì lễ này. Đèn sáng cả đêm và sẽ có nhiều “hồn ma” và “quỷ dữ” lang thang trên đường. Họ sẽ “vui vẻ” cho bạn một cơn đau tim nhè nhẹ bằng cách đột ngột nhảy ra, hù dọa, và sẽ cười cùng với bạn khi bạn nhận ra đó chỉ là trò vui nhộn.

There are many activities for a Halloween parties but the most popular activity which appears at almost every party is wearing Halloween costumes. At coffee shops scary movies are often played until midnight. Bars and restaurants offer appealing Halloween deals with uniquely Halloween dishes such as blood soup made by tomato and musk sticks or tombstoned biscuits with the engraved R.I.P letters.

Có nhiều hoạt động dành cho tiệc Halloween nhưng hoạt động phổ biến nhất xuất hiện tại hầu hết mọi bữa tiệc là mặc trang phục hóa trang Halloween. Tại các quán cà phê những bộ phim đáng sợ thường được chiếu cho đến nửa đêm. Các quầy rượu và nhà hàng cung cấp những giao dịch hấp dẫn với món ăn đặc trưng Halloween như súp máu làm từ cà chua và những thanh xạ hương hoặc bánh quy hình ngôi mộ khắc chữ R.I.P (Rest In Peace)

Nguồn hình ảnh và tài liệu: Internet

 


 Trở về

Bài viết liên quan