DANH TỪ & CỤM DANH TỪ ĐẶC BIỆT

 

Chúng ta luôn dùng động từ ở ngôi thứ 3 số nhiều và các đại từ ngôi thứ 3 số nhiều để thay thế đối với các danh từ như sau: people, police…

 

People are so strange.

Con người thật là kỳ lạ.

 

Police in Britain wear blue uniform.

Cảnh sát ở Anh quốc mặc đồng phục màu xanh dương.

 

Chúng ta dùng động từ chia ở ngôi thứ 3 số nhiều và đại từ ngôi thứ 3 số nhiều để thay thế đối với cụm từ như sau: a number of, a group of…

 

A number of my friends are planning a holiday together.

Một số bạn bè của tôi đang hoạch định một cuộc đi nghỉ mát chung với nhau.

 

A group of students are going to the library.

Một nhóm sinh viên cùng nhau đi thư viện.

 

Sau các cụm từ sau đây chúng ta dùng một danh từ ở dạng số nhiều và động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít: one of my/his/her...

 

One of my friends is coming to see me.

Một trong số bạn bè tôi sắp đến thăm tôi.

 

Khi nói về tiền tệ hay số lượng, chúng ta sử dụng động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít và dùng đại từ ở ngôi thứ 3 số ít để thay thế.

 

Ten thousand pounds is a lot of money.

Mười ngàn bảng Anh là số tiền rất lớn.

 

The nearest town is 5km from here.

Thị trấn gần đây nhất là khoảng 5 cây số.

 

Một số danh từ chỉ có ở dạng số nhiều như sau: trousers, jeans, pyjamas, shorts, tights, glasses, scissors.

 

Those jeans are very old.

Những quần jean kia cũ lám rồi.

 

There are some scissors on the kitchen table.

Trên bàn ăn nhà bếp có vài cây kéo.

 

“a pair of” được sử dụng với danh từ số nhiều và động từ số ít

 

There is a pair of scissors in the kitchen.

Có một cái kéo trong nhà bếp.

 

Sau đây là những danh từ tận cùng bằng -s nhưng lại không phài là danh từ số nhiều: news, politics, mathematics…

 

The news is interesting..

Tin tức thật hấp dẫn.

 

Mathematics is not easy.

Toán học không dễ chút nào.

 

Những danh từ không đếm được như "milk, money" thì không có dạng số nhiều.

 

There is some milk in the fridge.

Có sữa trong tủ lạnh.

 

Money isn't the most important thing in life.

Tiền không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống.

 


 Trở về

Bài viết liên quan