Các bằng khen

NGOẠI NGỮ DƯƠNG MINH TIẾP TỤC NHẬN GIẤY KHEN CỦA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM NĂM HỌC 2017 - 2018

NGOẠI NGỮ DƯƠNG MINH TIẾP TỤC NHẬN GIẤY KHEN CỦA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM NĂM HỌC 2016 - 2017

NGOẠI NGỮ DƯƠNG MINH TIẾP TỤC NHẬN GIẤY KHEN CỦA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM NĂM HỌC 2015 - 2016

 


Giấy khen của Sở GD & ĐT

Thành tích đóng góp cho công tác Phổ cập Ngoại ngữ cho học sinh TP.HCM 2006 - 2007

Giấy khen của Sở GD & ĐT 

Thành tích tốt trong việc dạy và thi các chứng chỉ Tiếng Anh của trường Đại học Cambridge 2006 - 2007
 


Giấy khen của Sở GD & ĐT 

Có thành tích Đạt kết quả cao trong các kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh của Đại học Cambridge 2007 - 2008


Giấy khen của Sở GD & ĐT 

Đạt thành tích xuất sắc trong việc Dạy và Học 2009 - 2010