Các bằng khen


Giấy khen của Sở GD & ĐT

Thành tích đóng góp cho công tác Phổ cập Ngoại ngữ cho học sinh TP.HCM 2006 - 2007

Giấy khen của Sở GD & ĐT 

Thành tích tốt trong việc dạy và thi các chứng chỉ Tiếng Anh của trường Đại học Cambridge 2006 - 2007
 


Giấy khen của Sở GD & ĐT 

Có thành tích Đạt kết quả cao trong các kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh của Đại học Cambridge 2007 - 2008


Giấy khen của Sở GD & ĐT 

Đạt thành tích xuất sắc trong việc Dạy và Học 2009 - 2010